„ НАШИЯТ УСПЕХ ИМА МНОГО ЛИЦА! „

 

 

      От създаването си през 1994 година, КАНТОРА ИМОТИ „ ЩРИХ-КОРЕКТ „ работи успешно, лоялно и сигурно за своите клиенти. Като напълно независима българска компания, работеща изключително на българския пазар на имоти вече 27 години,  ние сме достатъчно добри, за да отговорим на очакванията на нашите клиенти и винаги се стремим към тази цел.

      „ ЩРИХ-КОРЕКТ „ е Вашият надежден партньор с богат опит и безупречен имидж, което ни задължава всеки ден да работим точно и професионално, за да заслужаваме името и марката, която наложихме на имотния пазар през всичките тези години.

       Залагаме на екипната работа, защото вярваме, че всеки наш служител дава своя принос за развитието на компанията и утвърждаването на доброто й име.           

       Вярваме, че коректността ни се отблагодарява с много удовлетворени клиенти, които или се връщат отново при нас, или „ работят  за нас „, препоръчвайки ни на нови клиенти.

       Вярваме, че уважението между нас е залог за успех, затова всеки от екипа ни е пълноправен член в обсъждането на текущите задачи и всяко креативно предложение намира своята добра реализация.

       Вярваме, че доверието и почтенността към самите нас е добра инвестиция в създаването на изключително добра работна среда и често се адмирира от нашите клиенти.  

 

       Нашата основна задача е да осигурим сигурност и спокойствие на всички клиенти. Практиката ни показва, че предприемайки подобна стъпка в живота си, клиентите често са предубедени, разколебани и несигурни, затова ние с търпение, добро отношение и професионализъм насочваме фокуса върху тяхните нужди и проблеми. Екипът ни от професионалисти с готовност ще отговори на всички ваши въпроси, ще обсъди спокойно и обективно параметрите на поставените задачи и индивидуално според особеностите на сделката ще намери правилно и добро решение. Въпросът е:

 

ЗАЩО „ ЩРИХ-КОРЕКТ „ ?

 

      Едно от най-важните неща в бизнеса и живота е да си не просто информиран, а да си точно и правилно информиран. Важно и същевременно трудно е да бъде избран правилния партньор, на който да поверите интересите си, затова като първа стъпка проверете в регистрите на браншовата ни организация НСНИ / Национално сдружение за недвижими имоти / посредника, с който сте решили да работите. Знаем, че имиджът на „ брокера „ е не достатъчно добър, дори в много случаи стига до „ нарицание „, затова се опитваме да спазваме всички професионални и етични стандарти, съобразени с европейските практики за да изчистим това име от съмнения и негативно отношение и гарантираме клиентите си. В тази връзка разчитаме законодателно държавата да застане на наша страна с приемането на режим за практикуването на нашата професия.

 

ЗАЩО НИЕ СМЕ ВАШИЯТ ПРАВИЛЕН ИЗБОР?

 

       От 2003 година  „ ЩРИХ- КОРЕКТ” е  съдружник в единственото по своята същност сдружение на територията на РБългария „ КОНСОРЦИУМ ИМОТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ „ ООД. Консорциумът е създаден и регистриран, за да отговори на икономическата  конюктура с цел:

● пълно обхващане пазара на недвижими имоти в страната, както и оптимизиране работата с национални и чуждестранни корпоративни клиенти;

инвестиции, проучване на територии и пазари;

● строителство и реконструкции в областта на недвижимата собственост;         

●консултантска дейност и търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица;

●посредничество и агентство;

●оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, на земеделски земи и цели предприятия.

         В „ КОНСОРЦИУМ ИМОТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ „ съдружници са 14 утвърдени и действащи на пазара повече от 10 години фирми за недвижими имоти. Разполагаме с 14 работещи офиси в градовете: Велико Търново, София, Габрово, Сливен, Шумен, Плевен, Русе, Добрич, Пловдив, Бургас, Ст. Загора и Балчик.

Към настоящия момент в консорциума работят 68 брокери и 73 оценители на недвижими имоти, машини, съоръжения и земеделски земи. За правното подсигуряване на сделките в отделните градове са привлечени повече от 45 адвокати.

ОБЩИЯТ БРОЙ НА ОФЕРТИТЕ, С КОИТО ОПЕРИРА КОНСОРЦИУМА Е НАД 6500!

 

ВСИЧКО, КОЕТО СЪЗДАДОХМЕ С УПОРИТ ТРУД И КОРЕКТНО ОТНОШЕНИЕ Е ЗА ВАС, НАШИ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ!