КАНТОРА ИМОТИ " ЩРИХ-КОРЕКТ "

---------------------------------------------------------------


ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ / НСНИ /
СЪДРУЖНИК В " КОНСОРЦИУМ ИМОТИ ГРУП БЪЛГАРИЯ "

 

 

 

 

 • Посредничество при покупко-продажба на недвижим имот

 

 • Посредничество при наемни отношения

 

 • Посредничество при сключване на сделки на територията на страната

 

 • Посредничество при сделки с чуждестранни лица

 

 • Професионални консултантски услуги

 

 • Консултиране на корпоративни клиенти

 

 • Управление на имоти

 

 • Кредитно консултиране

 

 • Лицензирана оценителска дейност

 

 • Подготовка на документи

 

 • Изготвяне на договори

 

 • Юридически консултации

 

 • Съдействие при преотреждане / промяна предназначение / на всички типове имоти

 

 • Проектиране на високо строителство по всички необходими специалности

 

 • Пътно проектиране

 

 • Количествено-стойностни сметки в строителството